ORP/ PH متر پرتابل مدل 8651

ORP/ PH متر پرتابل مدل 8651 ORP/ PH متر پرتابل  مدل 8651 اندازه گیری PH یکی از متداولترین تکنیکهای تجزیه است که برای تعیین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. این کمییت با استفاده از معرف های رنگی اسید و باز (به صورت کاغذ یا محلول با مقیاس رنگی ) … ادامه خواندن ORP/ PH متر پرتابل مدل 8651