دستگاه مولتی پارامتر پرتابل مدل HANNA HI98194

دستگاه مولتی پارامتر پرتابل مدل HANNA HI98194 یک دستگاه مولتی پارامتر برای اندازه گیری تمامی مقادیر PH , ORP , EC , TDS , SALINITY , DO , TEMP  میباشد. این دستگاه بسیار حرفه ای به عنوان یک دستگاه مولتی پارامتر برای کاربران معرفی میشود که قادر به اندازه گیری ۶ پارامتر سنجش کیفیت آب به ۶ واحد مختلف میباشد.