گروه فنی و مهندسی سیانکو
کالیبراتورفشار فلوک مدلFLUKE 717 3000G

کالیبراتورفشار فلوک مدلFLUKE 717 3000G

کالیبراتورفشار فلوک مدلFLUKE 717 3000G

کالیبراتورفشار فلوک مدلFLUKE 717 3000G امروزه برای اندازه میزان فشار از دستگاه های بسیار متنوعی استفاده میگردد که هریک دارای خصوصیاتی ویژه می باشد و برای تست هر یک باید از عمل کالیبره و کالیبراسیون کمک گرفت دستگاههایی که خراب شده و قابل تنظیم و یا تعمیر نبوده و دقت کاری خود را از دست داده باشند، باید توسط فرمهای مخصوصی از رده خارج گردند. در این رابطه فقط آزمایشگاه کالیبراسیون تصمیم گرفته و حکم صادر میکند.این محصول ساخت کمپانی فلوک امریکا بوده که شرکت فنی ومهندسی سیانکو این محصول را به مدت یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش ارائه می نماید.

کالیبراتورفشار فلوک مدلFluke 717 1500G

کالیبراتورفشار فلوک مدلFluke 717 1500G

کالیبراتورفشار فلوک  مدلFluke 717 1500G

دستگاه کالیبراتور فشار فلوک مدلFluke 717 1500G کالیبراتور فشار از ۰ تا ۱۰۳ بار است.مسئول کالیبراسیون و تجهیزات اندازه گیری کسی است که بتواند از عهده و نقشه خوان و کالیبره کردن تجهیزات اندازه گیری ابعاد ، جرم ، حجم ، نیرو ، فشار ، گشتاور، درجه حرارت ، N.D.T ، جریان سنجی بر اساس استاندارهای مربوطه و انجام محاسبات مربوطه و تحویل و تحول آنها برآید.این محصول ساخت کمپانی فلوک امریکا بوده که شرکت فنی ومهندسی سیانکو این محصول را به مدت یک سال گارانتی و پنج سال خدمات پس از فروش ارائه می نماید.