تستر کیفیت روغن خوراکی تستو آلمان TESTO 270

تستر کیفیت روغن خوراکی تستو آلمان TESTO 270 قادر به اندازه گیری درصد TPM در محدوده  0 تا 40 با دقت و وضوح اندازه گیری 0.1 درصد برای تست کیفیت روغن های جامد و مایع در دما های مختلف حتی قابل استفاده برای روغن های داغ می باشد، که به دلیل برخوردار بودن از سنسور … ادامه خواندن تستر کیفیت روغن خوراکی تستو آلمان TESTO 270