دستگاه اسکنر دیوار دیجیتالی یونیتی مدل UNI-T UT387B

اسکنر دیوار مدل UNI-T UT387B قابلیت تشخیص فلز، سیم وچوب را دارد. از جمله ویژگی های این مدل اسکنر یونیتی میتوان خاموش شدن خودکار و حالت سکون و قابلیت کالیبراسیون ، بیزر (زنگ) ، چراغ چشمک زن را میتوان نام برد. همچنین نمودارسیگنال قدرت به صورت میله ای برای نشان دادن فاصله مواد شناسایی شده … ادامه خواندن دستگاه اسکنر دیوار دیجیتالی یونیتی مدل UNI-T UT387B