رطوبت سنج و کاربرد آن

رطوبت سنج و کاربرد آن

تعریف رطوبت سنج:

رطوبت سنج جامدات/نم سنج وسیله ای است که برای اندازه گیری و گزارش میزان رطوبت اجسام جامد بکار میر رود، از این رطوبت سنج ها میتوان جهت اندازه گیری رطوبت غلات، چوب، گچ، خاک، کاغذ و کلیه مصالح ساختمانی استفاده کرد. همچنین در برخی از رطوبت سنج های جامدات امکان اندازه گیری PH که در تشخیص اسیدی بودن کمک می کند وجود دارد. همچنین در برخی ( به عنوان مثال نم سنج/رطوبت سنج غلات) امکان اندازه گیری دما برحسب درجه سانتی گراد و فارنهایت وجود دارد. واحد اندازه گیری رطوبت را می توان هم با درصد و هم مقیاس 1 تا 100 نشان داد که برای هر جسم نسبت به جسم دیگر متفاوت است.

 

انواع رطوبت سنج جامدات

  • پراب مخرب (نفوذی )
    این نوع رطوبت سنج با نفوذ در جسم به وسیله پراپ پین مانند رطوبت آن را اندازه گیری می کند، بدین صورت پین ها مستقیما داخل جسم فرو (5 میلی متر) می شود و اندازه گیری نموده و به صورت نموداری و یا عددی نمایش میدهند .
  • پراب غیر مخرب (غیر نفوذی )
    این نوع رطوبت سنج با لمس و تماس با جسم رطوبت آن را اندازه گیری میکند و داخل جسم نفوذ نمی کند و گاها به همراه IR ترمومتر ها ساخته شده اند که کاربری آسان تری را برای کاربر فراهم آورده اند .

واحد اندازه گیری رطوبت برای هر جسم نسبت به جسم دیگر متفاوت است. بعضی از اجسام را میتوان با % نشان داد و برای بعضی دیگر از مقیاس0 الی 100 استفاده میکنیم که 100میزان حداکثر رطوبت و 0 میزان حد اقل رطوبت می باشد. تعدادی از دستگاها با استفاده از 3 شاخص خشک, مرطوب و خیس کار را برای کاربر بسیار ساده می کنند.

 

کاربرد رطوبت سنج جامدات

• اندازه گیری رطوبت چوب
• اندازه گیری رطوبت غلات
• اندازه گیری رطوبت دیوار و سایر مصالح ساختمانی (جهت جلو گیری از خسارات ناشی از رطوبت زیاد و یا مجاورت با آب و رطوبت)
• گلخانه ها
• کارخانجات مبلمان سازی و بازسازی
• کنترل و نظارت بر اماکن و محل نگهداری مواد غذائی
• کارخانه جات جهت خشک کردن چوب
• کنترل رطوبت زغال سنگ ( جهت محاسبه وزن دقیق)

ارجاع به لینک - سیانکو لیست رطوبت سنج ها