مولتی پارامتر (pH/ORP/ EC/دما/فشار) هانا HANNA HI98195

یک پارامتر ورود به سیستم و ضد آب است که تا 10پارامتر مختلف کیفیت آب شامل 5اندازه گیری و 5محاسبه را کنترل می کند. این میکرو پردازنده چند حسگر مبتنی بر امکان اندازه گیری پارامترهای کلیدی از جمله pH ، ORP، رسانایی و دما را فراهم می آورد. ریزپردازنده داده ها را به صورت دیجیتالی … ادامه خواندن مولتی پارامتر (pH/ORP/ EC/دما/فشار) هانا HANNA HI98195