کیفیت سنج هوا فلوک آمریکا مدل FLUKE 985

کیفیت سنج هوا و غبار سنج فلوک آمریکا مدل FLUKE 985  یک پارتیکل کانتر یا شمارنده ذرات موجود در هوا می باشد که برای شناسایی و عیب یابی کیفیت هوا  داخل محیط و همچنین شناختن مقادیر HVAC فیلترهای حرفه ای کاربردی در نقاط غیر قابل دسترس می باشد.