مولتی متر و فاز متر قلمی امپروب آمریکا مدل Amprobe DM73C

مولتی متر قلمی و فازمتر دیجیتال امپروب آمریکا مدل DM73C یکی از تجهیزات تست الکتریکال متداول در تعمیرات و تاسیسات ساختمانی محسوب می شود این تجهیز ولتاژ قابلیت اندازه گیری ولتاژ AC و DC با دقت 0.5 درصد اندازه گیری می کند