مولتی متر دیجیتال جیبی و ارزان قیمت مدل Amprobe DM78C

مولتی متر دیجیتال جیبی Amprobe DM78C یک تجهیز کامل با ابعاد جیبی برای اندازه گیری پارامتر های الکتریکی می باشد. این مولتیمتر قادر است 5 پارامتر اساسی را در 16 رنج مختلف اندازه گیری کند