بادسنج پره ای دیجیتال امپروب آمریکا Amprobe TMA40

بادسنج پره ای دیجیتال امپروب آمریکا مدل  TMA40-A سنجش سه پارامتر سرعت (FPM) یا حجم هوا(CPM) ، دما و رطوبت را انجام می دهد. این بادسنج دیجیتال و دیتالاگر دما و رطوبت قادر به ذخیره 2400 داده اندازه گیری شده در حافظه داخلی خود می باشد و کاربر می تواند برای تحلیل نتایج بدست آمده … ادامه خواندن بادسنج پره ای دیجیتال امپروب آمریکا Amprobe TMA40