نشت یاب گاز التراسونیک امپروب آمریکا مدل Amprobe TMULD-300

نشت یاب گاز التراسونیک امپروب آمریکا مدل Amprobe TMULD-300 هنگامی که جریان گاز نشت پیدا میکند فرکانس اولتراسونیک تولید میکند که فراتر از شنوایی انسان است. نشت یاب گاز التراسونیک Amprobe TMULD-300 قادر است این محدوده را شناسایی کرده و اندازه گیری را ساده و آسان کند ، نشت یاب گاز التراسونیک امپروب Amprobe TMULD-300 … ادامه خواندن نشت یاب گاز التراسونیک امپروب آمریکا مدل Amprobe TMULD-300