فتومتر دی اکسید کلر پرتابل و رومیزی آزمایشگاهی مدل HANNA HI97779 

 فتومتر قابل حمل هانا HI97779 برای اندازه گیری دی اکسید کلر در آب ها استفاده می شود. دی اکسید کلر عمدتاً به عنوان یک ضد عفونی کننده در آب آشامیدنی و در فرآیندهای مختلف صنعتی استفاده می شود