کلمپ آمپر متر فلوک مدل Fluke 375 True-rms

کلمپ آمپرمتر ، فلوک Fluke 375 True-rms یکی از بروز ترین نجهیزات اندازه گیری برق در صنعت میباشد.جریان الکتریکی از جاری شدن بار الکتریکی حاصل می شود . یک آمپرسنج میزان این جریان را اندازه می گیرد و از این رو جریان بایستی از داخل آمپرسنج عبور کند برای اندازه گیری جریان ، مدار را … ادامه خواندن کلمپ آمپر متر فلوک مدل Fluke 375 True-rms