کلمپ متر true rms 1000A|ACمدل MS2015A

کلمپ متر true rms 1000A ACمدل MS2015A این دستگاه اندازه گیری دارای ورودی های پراب نیز می باشد که توسط آن ها می توان کمیت های الکتریکی دیگر مانند ولتاژ ، مقدار ظرفیت خازن و فرکانس را اندازه گیری نمود . نکته بسیار مهم در مورد این محصول رنج محدود اندازه گیری کمیت های الکتریکی … ادامه خواندن کلمپ متر true rms 1000A|ACمدل MS2015A