گازسنج پرتابل چند منظوره کروکن انگلستان مدل CROWCON Tetra 3

آنالایزر و گاز سنج چند منظوره Tetra 3 یکی از تجهیزات حرفه ای برند بین المللی کروکن CROWCON انگلستان می باشد که به صورت پرتابل برای سنجش گاز های مونوکسید کربن، متان، اکسیژن و سولفید هیدروژن همچنین طیف گستره دیگری همانند آمونیاک، ازون، سولفور دی اکسید و … را اندازه گیری می کند