ترمومتر تفنگی مادون قرمز فلوک آمریکا مدل Fluke 64 Max

ترمومتر تفنگی مادون قرمز فلوک Fluke 64 Max با نشانگر لیزری، دامنه اندازه گیری دما از 30- تا 600 درجه و ضریب تابش قابل تنظیم یک ترمومتر حرفه ای محسوب می شود که با قرارگیری بر روی پایه نگهدارنده یا حمل آسان با یک دست مناسب استفاده  تکنسین ها به صورت پرتابل و ثابت در … ادامه خواندن ترمومتر تفنگی مادون قرمز فلوک آمریکا مدل Fluke 64 Max