پروب ترموکوپل تیپ K یک متری 1100 درجه مدل HANNA HI766F

پروب ترموکوپل K تیپ مدل هانا HI766F برای اندازه گیری دمای بالا تا 1100 درجه طراحی شده است