ترموکوپل تیپ K استیل کوره مدل HANNA HI766Z

ترموکوپل HANNA HI766Z یک پروب ترموکوپل سیمی نوع K برای اجاق ها  و کوره ها تا 1100 در جه است