چکر پرتابل کلسیم کربنات قلیایی آب شیرین مدل HANNA HI775

چکر پرتابل کلسیم کربنات سنجش قلیایی آب شیرین مدل HI775 Checker ® ​​HC  محصول کمپانی هانا آمریکا می باشد. این رنگ سنج قلیایی با بهره گیری از روشی ساده، دقیق و مقرون به صرفه برای اندازه گیری قلیائیت آب استفاده می شود.