دماسنج ترمیستور تماسی مواد غذایی ضد آب مدل HANNA HI93501

دماسنج تماسی ترمیستوری مواد غذایی مدل HANNA HI93501 یک ترمومتر ترمیستور ضد آب است که قادر است دما را از 50.0- تا 150.0 درجه سانتی گراد اندازه گیری کند.