تستر pH انواع نوشیدنی و مایعات هانا آمریکا مدل HANNA HI981031

تستر pH  هانا مدل HI981031 برای تست و آزمایش سریع پی اچ  در طول فرآیند های شیمیایی طراحی شده است، این پی اچ متر  در برابر محیط سخت کارخانه های تولید نوشابه  و نوشیدنی همچنین تولید مواد شیمیایی مقاومت است