PH متر قلمی شیر مدل HANNA HI981034

متر شیر هانا مدل HI981034 برای آزمایش و تست سریع  پی اچ در طول عملیات فرآوری شیر طراحی شده است این تستر ph به گونه ای طراحی شده است که در برابر محیط سخت کارخانه های فرآوری شیر مقاومت کند.