PH متر بی سیم HALO2 هانا مدل HANNA HI9810382

PH  متر بی سیم  HALO2 هانا مدل HI9810382 برای تست انواع نان و خمیر استفاده می شود.  این پی اچ متر دارای یک اتصال باز سرامیکی سه گانه در سلول رفرنس خارجی و همچنین سنسور دمای داخلی می باشد