پی اچ متر قلمی بی سیم هوشمند هانا مدل HANNA HI9810402

پی اچ متر قلمی بی سیم هوشمند هانا مدل HI9810402 دارای پروب شیشه ای و سنسور شیشه ای کروی شکل برای کاربرد های عمومی است این PH متر برای استفاده در آزمایشگاه ها طراحی شده است.