دستگاه پی اچ متر پرتابل هانا آمریکا مدل Hanna HI 83141

دستگاه پی اچ متر HI-83141 یک تجهیز پرتابل برای سنجش مقادیر پی اچ و ORP بر حسب mv همچنین دمای اندازه گیری بر حسب درجه سانتی گراد می باشد.