فانکشن ژنراتور هانتک HANTEK HDG6162B

فانکشن ژنراتور هانتک HANTEK HDG6162B یک مولد چند منظوره شکل موج است که می تواند سیگنال های خروجی متعددی مانند امواج سینوسی، مربعی، شیب، پالس و هارمونیک ها تا مرتبه شانزدهم را تولید کند.