آشنایی با اشعه مادون قرمز

“Infrared” یا اشعه مادون قرمز یک تابش الکترومغناطیسی با طول موج بیشتر از امواج مرئی و کوتاه تر از امواج رادیویی است. با توجه به اینکه رنگ سرخ طولانی ترین طول موج را دارد، تابش فروسرخ یا مادون قرمز دارای طول موجی بین تقریبا 750 نانومتر و 1 میلی متر است و از سه نوع … ادامه خواندن آشنایی با اشعه مادون قرمز