رفرکتومتر دیجیتال اتیلن گلیکول (ضدیخ) میلواکی Milwaukee MA888

رفرکتومتر  قابل حمل میلواکی مدل Milwaukee MA888 یک ابزار انکسارسنج پرتابل با قابلیت اندازه گیری شکست نور، جهت تعیین درصد حجمی و نقطه انجماد اتیلن گلیکول (ضدیخ) می باشد. این رفرکتومتر پرتابل نمونه ها را بعد از یک کالیبراسیون ساده با آب مقطر یا دیونیزه شده اندازه گیری می کند و در عرض چند ثانیه … ادامه خواندن رفرکتومتر دیجیتال اتیلن گلیکول (ضدیخ) میلواکی Milwaukee MA888