فتومتر دیجیتال فسفات با رنج (LR) میلواکی مدل Milwaukee Mi412

دستگاه سنجش میزان غلظت فسفات در گستره پایین میلواکی با کد MI412 ، دستگاهی پیشرفته و با دقت و سرعت بالا ،فسفات را در محدوده 0.00 تا 2.50 mg/l PO4 اندازه گیری می کند. فسفات در حالت طبیعی در آب وجود دارد و در صورتی که بیشتر از حد مجاز باشد سلامتی انسان به خطر … ادامه خواندن فتومتر دیجیتال فسفات با رنج (LR) میلواکی مدل Milwaukee Mi412