فتومتر آمونیاک با رنج (LR) میلواکی مدل Milwaukee Mi407

تشخیص غلظت آمونیاک در تست کیفیت آب به خصوص برای افرادی که استخرهای شنا یا پرورش ماهی دارند از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار است. آمونیاک محلول در آب است و برای ماهی بسیار خطرناک بوده و میزان غلظت آن باید کنترل شود. دستگاه فتومتر آمونیاک میلواکی مدل mi407 دارای ریزپردازنده با سرعت و دقت … ادامه خواندن فتومتر آمونیاک با رنج (LR) میلواکی مدل Milwaukee Mi407