فتومتر دیجیتال پرتابل آهن با رنج (HR) میلواکی مدل Milwaukee MI408

آهن به صورت طبیعی در آب وجود دارد و برای آب آشامیدنی و همین طور صنعتی باید مقادیر آن کنترل شود. برای اندازه گیری مقادیر آهن میتوانید از میلواکی (High Range) mi408 استفاده کنید که کار با آن راحت بوده و داری کالیبراسیون خودکار است. فتومتر دیجیتالی آهن مدل Milwaukee MI408 ساخته شده بر پایه … ادامه خواندن فتومتر دیجیتال پرتابل آهن با رنج (HR) میلواکی مدل Milwaukee MI408