فتومتر سه کاره سنجش کلر آزاد/ کل و PH میلواکی مدل Milwaukee Mi411

فتومتر دیجیتال سنجش کلر آزاد/ کل و PH میلواکی Mi411 جدیترین فتومتر دارای ریزپردازنده با قابلیت تکرارپذیری بالا، برای استفاده در آزمایشگاه و اندازه گیری های میدانی از جمله استخرهای شنا ایده آل است. این فتومتر کلرسنج پرتابل برای اندازه گیری سه پارامتر مهم pH و کلر آزاد و کلر کل ، جهت اطمینان از … ادامه خواندن فتومتر سه کاره سنجش کلر آزاد/ کل و PH میلواکی مدل Milwaukee Mi411