راهنمای کاربری فارسی بادسنج ارزان قیمت سی ای ام مدل CEM DT-90

منوآل و کاتالوگ فارسی بادسنج سی ای ام مدل CEM DT-90 بادسنج یا به اصطلاح دقیق تر سرعت سنج باد  DT-90 محصول کمپانی سی ای ام چین است که قابلیت اندازه گیری سرعت هوا ( Air Velocity  هواسنجی) و دمای هوا را در محیط های کاری مختلف بر اساس پارامتر های متر بر ثانیه (M/S)  … ادامه خواندن راهنمای کاربری فارسی بادسنج ارزان قیمت سی ای ام مدل CEM DT-90