نشانگر و ترانسمیتر پی اچ هانا امریکا مدل HANNA HI8510

نمایشگر و ترانسمیتر پی اچ مدل HANNA  HI8510  یک پانل نشانگر PH است که برای استفاده در طیف وسیعی از  فرآیند صنعتی طراحی شده است.