دیتالاگر دما و رطوبت ارزان تستو آلمان Testo 175 H1

دیتالاگر دما و رطوبت ارزان تستو آلمان Testo 175 H1 جهت ثبت مقادیر اندازه گیری شده دما و رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد. دیتالاگر دما و رطوبت در تست آزمایشگاهی و تست اندازه گیری و ذخیره داده های حاصل از اندازه گیری پارامترهای هواشناسی مانند سرعت باد و جهت باد، دما، رطوبت نسبی، تشعشعات … ادامه خواندن دیتالاگر دما و رطوبت ارزان تستو آلمان Testo 175 H1