دیتالاگر موادغذایی پراب کوتاه تستو Testo 191-T1

دیتالاگر موادغذایی پراب کوتاه تستو Testo 191-T1 که مطابق با گواهی اعتبار بین المللی HACCP می باشد را می توانید به منظور نظارت دقیق بر فرایند های پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون مورد استفاده قرار دهید. این دیتالاگر دما، به صورت تخصصی برای نظارت بر فرایند تولید مواد غذایی طراحی شده است.