دورسنج، تاکومتر لیزری تستو مدل testo 465

دورسنج، تاکومتر لیزری تستو مدل testo 465 قابلیت اندازه گیری دور را بصورت غیرتماسی در رنج 1 تا 99999 RPM می باشد. از این دورسنج دیجیتال نوری جهت بازبینی و اندازه گیری rpm اجسام دوار از جمله سرعت فن ها و شفت ها، پمپ ها، موتورها و به طور کلی نگهداری صنعتی، تولید، کنترل کیفیت، … ادامه خواندن دورسنج، تاکومتر لیزری تستو مدل testo 465