دورسنج، تاکومتر لیزری تستو مدل testo 465

دورسنج، تاکومتر لیزری تستو مدل testo 465 قابلیت اندازه گیری دور را بصورت غیرتماسی دارا می باشد. این دورسنج دیجیتال بررسی سرعت انواع فن و شفت، پمپ، موتور ها و … استفاده می شود. کلمات مرتبط خرید دورسنج، خرید تاکومتر ارزان، تاکومتر تستو ،نمایندگی تستو