منبع تغذیه تک کانال ارزان قیمت آزمایشگاهی مدل Twintex TP 1305

منبع تغذیه تک کانال دیجیتال 30 ولت 5 آمپر ارزان قیمت مدل Twintex TP-1305 یکی از محصولات بازرگانی سیانکو برای استفاده در آزمایشگاه برق و الکترونیک دانشگاه، مراکز آموزش فنی حرفه ای و مدارس می باشد.