آمپرمتر چنگالی صنعتی 200 امپر True RMS سری UNI-T UT256

انواع آمپرمتر چنگالی 200A کمپانی یونی تی سری UT256 برای کاربرد های  صنعتی به صورت  دوشاخه و  True RMS با دقت بالا طراحی شده است.