مولتی متر دیجیتال هوشمند UNI-T UT71B

مولتی متر دیجیتال هوشمند UNI-T UT71B یک مولتی متر صنعتی برای مصارف جامع الکتریکی است که برای انجام انواع اندازه گیری های سریع و کارآمد حوزه برق طراحی شده است.