دوربین حرارتی حرارتی ارزان قیمت برند UNI-T مدل UTi120B

دوربین حرارتی UNI-T مدل UTi120B مناسب برای بازرسی انواع  موتور برای تشخیص عدم تعادل لود بار، لود بیش از حد، خطا در سیم کشی و نقص قطعات و غیره مباشد. مهندسین همچنین می تواند از دوربین حرارتی  i120B برای بررسی منظم و دوره ای وضعیت حفاظت عایق بندی تجهیزات و ایمنی استفاده کنند