کار با کالیبراتور ولتاژ فلوک 726

نحوه کالیبراسیون و اندازه گیری ولتاژ به کمک کالیبراتور مولتی فانکشن Fluke 726 این کالیبراتور ولتاژ توانایی کالیبراسیون انواع پارامترهای الکتریکی و فیزیکی نظیر ولتاژ جریان و فرکانس را به همراه دما و فشار داراست که در اصلاح به آن کالیبراتور چند منظوره یا مولتی فانکشن گفته می شود در این تحقیق نحوه اندازه گیری … ادامه خواندن کار با کالیبراتور ولتاژ فلوک 726