پی اچ متر قلمی و قابل حمل XS مدل کیت PH1

PH متر قلمی و قابل حمل XS مدل کیت PH1 به صورت ضد آب با استاندارد IP67  تولید شده در اروپا به بازار ایران عرضه می شود