ضخامت سنج رنگ و پوشش مدل yowexa EC-770

ضخامت سنج رنگ و پوشش yowexa EC-770 با قیمت ارزان و به صرفه برای اندازه گیری ضخامت پوشش  به صورت غیرمخرب و پوشش های غیر مغناطیسی طراحی شده است