دستگاه آنالیز عنصریCHSN elemental analysis

محصولات

دستگاه آنالیز عنصریCHSN elemental analysis

دستگاه آنالیز عنصریCHSN elemental analysis

CHSN elemental analysis

دستگاه آنالیز عنصریCHSN elemental analysis

با استفاده از دستگاه آناليز عنصري امكان تعيين در صد عناصر كربن(C)، هیدروژن (H)، نیتروژن (N)، گوگرد (S) و اکسیژن (O) درنمونه هاي مختلف آلي و معدني در صنايع شيميايي، دارويي، پليمركشاورزي، غذايي و بيو تكنولوژي و… وجود دارد. اين سيستم از دو تكنيك آناليز Flash Combustion وGas Chromatography تشكيل شده ، باتعيين درصد اين عناصر درتركيب، فرمول تجربي تركيبات آناليز شده قابل محاسبه خواهد بود.

برند :
کد محصول : 606
آخرین بروزرسانی : 25 می 2015 در 6:55 ب.ظ

   اهداف آزمایشگاه :                                            

  •  تعیین میزان درصد عناصر CHNS/O
  •  تعیین فرمول تجربی ترکیب
   زمینه­ های کاربری دستگاه :
  • صنایع شیمیایی و نفت، پلیمر، پزشکی، دارویی، صنایع کشاورزی، صنایع غذایی و بیوتکنولوژی و …