گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش

لطفا موارد ستاره دار را با دقت کامل پر کنید.

 

  *نام و نام خانوادگی

  *ایمیل

  *تلفن تماس

  *نوع مشتری
  حقیقیحقوقی

  آدرس و نام شرکت

  *تاریخ خرید

  *برند محصول

  *نام و مدل محصول

  *شماره سریال محصول

  شرکت ارائه دهنده محصول

  *شماره فاکتور

  *مبلغ فاکتور

  فایل های ضمیمه