گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش

گارانتی و خدمات پس از فروش

لطفا موارد ستاره دار را با دقت کامل پر کنید.

 

  *نام و نام خانوادگی

  ایمیل

  *تلفن تماس

  *نوع مشتری

  حقیقیحقوقی

  آدرس و نام شرکت

  تاریخ خرید

  برند محصول

  نام و مدل محصول

  *شماره سریال محصول

  شرکت ارائه دهنده محصول

  شماره فاکتور

  مبلغ فاکتور

  *فایل های ضمیمه