خرید تستر مولتی فانکشن عایق کابل-میگر Fluke 1653B

تستر عایق مولتی فانکشن میگر Fluke 1653B جهت بررسی ایمنی نصب های الکتریکی انجام شده در محیط های اداری و صنعتی، تجاری و خانگی به کار می رود. با کمک این تستر می توان از ایمنی سیم کشی های انجام گرفته در محل مورد نظر و نیز مطابقت سیم کشی با الزامات IEC 60364، HD … ادامه خواندن خرید تستر مولتی فانکشن عایق کابل-میگر Fluke 1653B