معرف آمونیاک مدل HANNA HI700-25

محصولات

معرف آمونیاک مدل HANNA HI700-25

معرف آمونیاک مدل HANNA HI700-25

HANNA HI 700-25 Checker ammonia solution model

معرف HI700-25 محلول واکنش دهنده برای تعیین غلظت آمونیاک در دستگاه HI700 ، که یک دستگاه چک کننده آمونیاک بازه کم میباشد استفاده میشود.
این ریجنت تست شیمیایی برای تایید و تعیین غلظت محلول برای دستگاه HI700 مورد استفاده قرار میگیرد.

برند : HANNA / USA
کد محصول : 8887
آخرین بروزرسانی : 2 دسامبر 2018 در 10:56 ق.ظ

  محلول دارای تاریخ انقضا و کد ردیابی برای ضمانت از اصل بودن دستگاه میباشد.
  این معرف  دسترسی سریعتر و دقیقتر توسط چکر را میدهد .
  این معرف از روش NESSLER که طی آن واکنش بین آمونیاک و مواد باعث ایجاد یک رنگ زرد در نمونه میشود، استفاده میکند.
  با اضافه کردن 4 قطره از محلول معرف HI700-25 با نمونه واکنش میدهد و HI700 غلظت را از طریق رنگ زرد تولید شده محاسبه میکند.
  نتایج بر حسب PPM یا (mg/L) میباشد.
  این معرف برای استفاده در نمونه هایی با غلظت 3.00 تا 0.00 آمونیاک – نیتروژن میباشد.

   

  مشخصات فنی دستگاه:

  پکیج :  بطری قطره چکان

  تعداد تست  :25  تست

  متد : با توجه به کتابچه راهنمای ASTM و متد استاندارد  D1426-93 با روش Nessler. که نتیجه واکنش بین آمونیاک و مواد باعث ایجاد رنگ زرد در نمونه است.