دستگاه اندازه گیری هوای فشرده جهت لوله های قطور مدل testo 6446

کنتور و دستگاه اندازه گیری هوای فشرده testo 6446 جهت لوله های قطور دارای یک فرستنده (ترانسمیتر) است که پارامتر های اندازه گیری شده را به یک سیگنال الکتریکی استاندارد تبدیل می کند. بنابراین این ترانسمیتر می تواند در سیستم های هوای فشرده ادغام شود و دستگاه را به ابزاری اصلی در اندازه گیری و … ادامه خواندن دستگاه اندازه گیری هوای فشرده جهت لوله های قطور مدل testo 6446